Pro zaměstnavatele

Spoluprací s námi získáte jistotu a výkon

Nabízíme kompletní servis, od náboru nového pracovníka přes jeho ubytování
a odborné zaškolení až po kontrolu práce.

Získáte spokojené zaměstnance bez námahy:

Bezstarostná administrativa a péče o pracovníky

Převezmeme odpovědnost za důkladné zaškolení a péči o vaše zahraniční pracovníky. Zajistíme pro ně:

 • veškerá povolení potřebná pro pobyt a legální výkon práce,
 • lékařskou péči,
 • ubytování v blízkosti pracoviště,
 • školení BOZP na základě dodaných podkladů a předpisů,
 • víza a s tím spojenou administrativou pro pracovníky, kteří nemají občanství v EU,
 • veškeré nezbytné dokumenty a formality pro Režim Ukrajina, Filipíny, Mongolsko a Srbsko, který je určen pro zaměstnavatele uchazečů ze zemi třetího světa.

Spokojení zaměstnanci a úspora nákladů

Pracovníkům garantujeme výplatu dle dohodnutých podmínek.

Přihlášení k platbám zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Pro maximální komfort a pocit jistoty naším zaměstnancům vyplácíme každý týden zálohy na mzdu.

Výsledná mzda je příjemná pro obě strany. Zahraniční pracovníci získají mnohem více, než by se jim dostalo na stejné pozici v jejich zemi, a vy i tak výrazně ušetříte na nákladech.

Společná řeč, i když jejich mateřský jazyk neznáte

Postaráme se o to, aby jste si se svými pracovníky rozuměli.
Zajistíme Vám tlumočníka, koordinátora a do příslušného jazyka přeložíme všechny potřebné směrnice, smlouvy, pracovní postupy a pokyny pro zaměstnance.

Přesně tolik pracovníků, kolik potřebujete

Podle potřeb svého projektu si můžete variabilně měnit počet zaměstnanců.

Vybereme a dodáme vám správné pracovníky se všemi nezbytnými vlastnostmi, zkušenostmi a znalostmi. Hlavně z tohoto důvodu doporučujeme dlouhodobou spolupráci, díky které budeme schopní lepé identifikovat vhodné pracovníky na základě detailních znalostí vašich interních procesu a hodnot.

Snížení fluktuace díky znalosti zvyků a tradic

Známe potřeby zahraničních pracovníků a víme, co je pro ně důležité.
Pomůžeme vám porozumět jejich hodnotám a prioritám a ukážeme vám, jak efektivně nastavit například systém dovolených, aby byly obě strany spokojené.

Příklad situace: Lidé z třetích zemí vyznávají často i jiné náboženství, s nímž se pojí i jiné svátky a dny volna, než máme v České republice.
Tyto dny jsou pro zahraniční zaměstnance velmi důležité a chtějí je trávit se svou rodinou.

Na nezávazné schůzce pochopíme vaše potřeby

Aby naše spolupráce byla již od prvního okamžiku co nejefektivnější, bude potřeba nás na nezávazné schůzce seznámit:

 1. S vašimi potřebami a fungováním vaší společností.
 2. Radi bychom nahlédli do výroby na místo výkonu práce.
 3. Seznámíme Vás s našimi možnostmi a našim know-how.
 4. Zhodnotíme obtížnost práce a specifikaci regionu.

Na základě výše uvedeného Vám v rámci několika dnů zašleme komplexní nabídku spolupráce.

3 typy spolupráce

Master vendor partnerství
 •  principem této spolupráce je převzetí komplexní odpovědnosti za plnění veškerých personálních potřeb jedním subjektem, který v rámci skupiny sdružuje další subdodavatele
 • hlavní výhodou této spolupráce je vaše časová úspora plynoucí z komunikace pouze s jednou agenturou, tzn. mimo jiné sjednocení veškerých procesů. fakturací, požadavků a v neposlední řadě reportingu.
Dočasné přidělení
 • nejpreferovanější druh spolupráce
 • smluvní závazek se zaměstnancem uzavírá dle podmínek rámcové smlouvy agentura práce, která následně zaměstnance „propůjčí“ potřebám klienta.
Výhody:
 • Finanční úspora nákladů vynaložených na náborovou kampaň a mzdové náklady spojené s následnou selekcí zájemců o zaměstnání
 • Časová a administrativní úspora personálního a mzdového oddělení
 • Flexibilita z pohledu počtu zaměstnanců ať už při sezonním navýšení požadavků výroby tak při posezónním poklesu.
Individuální spolupráce
 • máte zájem rozšířit tým vašich kmenových zaměstnanců o pracovníky ze zemí třetího světa, ale nemáte zkušenosti s jejich náborem a legislativou spojenou s jejich zaměstnáním? Pak je právě tato forma spolupráce určena přímo pro Vás.
 • Zajistíme Vám potřebný počet zaměstnanců s požadovanou kvalifikací a vyřídíme veškerou potřebnou legislativu za vás.
 • Pomůžeme se zajištěním ubytování, koordinací zaměstnanců při příjezdu, zajištěním tlumočníků a celkově s procesem zařazení do výroby.